Vyberte multimediálne zariadenie a na obrazovke sa zobrazí podrobný sprievodca
Začnite výberom typu zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať
Toyota Touch 2 with GO – 2. generácia (MM16)
Toyota Touch 2 with GO (MM17 a MM19)