Krok
Ak chcete nastaviť autonavigáciu, stlačte tlačidlo [MAP/NAV] na zariadení a vstúpte do ponuky navigácie.

Krok
Dotykom možnosti [...] si vyberiete obľúbenú destináciu autonavigácie.

Krok
Stlačte ikonu hodín vedľa vašej obľúbenej položky.

Krok
Čas zadáte dotykom možnosti [Pon].

Krok
Pomocou tlačidiel so šípkami nastavte časový interval (začiatok a koniec) a potvrďte ho výberom možnosti [OK].

Krok
Čas pre zvyšné dni nastavíte vždy rovnako alebo môžete vybrať možnosť [Kopír. všetko z...] a držať sa pokynov na ďalšej obrazovke.

Krok
Teraz si dotykom vyberte časové nastavenie, ktoré chcete skopírovať.

Krok
Časové úseky sú teraz uložené v pamäti. Na ich aktiváciu zaškrtnite políčko vedľa príslušného dňa/dní.

Krok
Rovnako aktivujete aj všetky ďalšie dni.