Krok
Ak chcete spárovať svoj telefón cez Bluetooth, stlačením tlačidla [SETUP] na zariadení prejdete na ponuku nastavení.

Krok
Dotykom možnosti [Pripojenie] sa dostanete do online ponuky.

Krok
Výberom možnosti [Pripojenie Bluetooth] sa dostanete do ponuky pre Bluetooth.

Krok
Prejdite na [Hľadať zariadenie], kde nájdete prehľad dostupných zariadení s technológiou Bluetooth.

Krok
Vyberte svoje mobilné zariadenie. Párovanie cez Bluetooth bolo spustené.

Krok
Na vaše mobilné zariadenie vám zašleme prístupový kód. Potvrďte, že sú číslice totožné s tými, ktoré sú uvedené na vašom displeji Touch 2. Potvrďte dotykom možnosti [Áno].

Krok
Vaše mobilné zariadenie je teraz spárované so systémom Toyota Touch. Dotykom tlačidla pripojenia (v pravom hornom rohu) zobrazíte prehľad spárovaných zariadení Bluetooth.

Krok
Pripojenie Bluetooth je aktívne pre handsfree hovory, hudobné súbory a údaje.