Krok
Ak si chcete na zákazníckom portáli My Toyota vytvoriť nový účet, stlačením tlačidla [SETUP] na zariadení prejdete na ponuku nastavení.

Krok
Dotykom možnosti [Toyota online] sa dostanete do online ponuky.

Krok
Výberom možnosti [Webový účet Toyota] sa dostanete do online ponuky.

Krok
Prejdite na [Vybrané účty], kde nájdete prehľad existujúcich účtov.

Krok
Vyberte možnosť [Nový účet].

Krok
Vyberte možnosť [Vytvoriť nový účet].

Krok
Začnite s tvorbou nového účtu na portáli My Toyota a zadajte vaše požadované používateľské meno a heslo (v rámci ochrany heslo zopakujte).

Krok
Potvrďte vaše záznamy dotykom tlačidla [Ďalší].

Krok
Zadajte vašu e-mailovú adresu (v rámci ochrany ju zopakujte).

Krok
Potvrďte výberom možnosti [OK].

Krok
Potvrďte vaše záznamy dotykom tlačidla [Ďalší].

Krok
Zadajte vaše meno, priezvisko a vyberte krajinu pobytu.

Krok
Potvrďte výberom možnosti [OK].

Krok
Potvrďte vaše záznamy dotykom tlačidla [Ďalší].

Krok
Prečítajte si podmienky používania My Toyota. Súhlas vyjadríte dotykom tlačidla [Prijať].

Krok
Prečítajte si informácie o zdieľaní polohy. Súhlas vyjadríte dotykom tlačidla [Prijať].

Krok
Keď sa táto obrazovka zmení, bude registrácia vášho účtu na zákazníckom portáli My Toyota dokončená. Na konečnú aktiváciu vášho účtu vypnite a znovu zapnite zapaľovanie vášho auta.