Krok
Tento scenár vysvetľuje princíp pripojenej služby, takže sa najskôr uistite, že je váš telefón spárovaný s internetom (pozri tému č. 1). Ak chcete vyhľadať POI cez GoogleSearch stlačením tlačidla [MAP/NAV] na zariadení prejdete na ponuku navigácie.

Krok
Dotykom možnosti [POI] vyhľadáte POI.

Krok
Zadajte cez zobrazenie klávesnice názov, kľúčové slovo alebo kategóriu týkajúcu sa POI.

Krok
Potvrďte ho výberom možnosti [OK] (Na urýchlenie alebo spresnenie vyhľadávania môžete vyberať z vopred uložených „kategórií“, z vašej súkromnej „histórie“ vyhľadávania alebo z možnosti „v aktuálnej pozícii“.)

Krok
Zobrazia sa systémové výsledky týkajúce sa POI. Možno vám už tieto výsledky budú stačiť. Ak nie, potom môžete dotykom možnosti [...] zmeniť poskytovateľa.

Krok
Jednoduchým dotykom loga si môžete vybrať akéhokoľvek poskytovateľa uvedeného v zozname. (V tomto scenári používame Google. Nasledovné kroky sú však podobné pri akomkoľvek inom poskytovateľovi.)

Krok
Posúvaním nahor a nadol si zo zoznamu výsledkov GoogleSearch vyberte požadovaný POI. Na mape v pozadí sa zobrazujú súvisiace lokality.

Krok
Dotykom možnosti [Go] budete navigovaní na miesto vybraného POI. Prípadne môžete dotykom zelenej ikony telefónu vytočiť súvisiace telefónne číslo (napr. aby ste uskutočnili rezerváciu).

Krok
Ak chcete vidieť fotografiu vybranej lokality, môžete si dotykom ikony muža vybrať Google StreetView.

Krok
Ak chcete získať ešte viac informácií ako napr. podrobnosti o adrese, recenzie a fotografie, dotknite sa lupy.

Krok
Posúvaním nadol si môžete prečítať spätnú väzbu o POI.

Krok
Keď sa posuniete až na koniec, môžete dotykom možnosti [Poskytnúť spätnú väzbu o POI] pridať vlastnú spätnú väzbu. Ak chcete vidieť fotografie vybranej lokality, dotknite sa miniatúrnej galérie v spodnej časti.

Krok
Listovať v galérii môžete dotykom šípok [ I<< >>I ].