Krok
Ak chcete zadať destináciu, stlačte ikonu vlajky.

Krok
Vyberte možnosť [Zadajte adresu].

Krok
Ak chcete definovať krajinu vašej destinácie, stlačte predvolenú krajinu.

Krok
Na jednoduchý výber požadovanej krajiny zo zoznamu stačí zadať prvé písmeno.

Krok
Vyberte názov krajiny vašej destinácie.

Krok
Ak chcete definovať mesto vašej destinácie, stlačte možnosť [Mesto].

(Pre destinácie v Spojenom kráľovstve musíte definovať aj PSČ tak, že vyberiete možnosť [Kód] a budete pokračovať krokom č. 13.)

Krok
Vyberte mesto zadaním prvého písmena. V prípade, že budete chcieť výber spresniť, pridajte viacero písmen.

Krok
Vyberte názov mesta vašej destinácie.

Krok
Výberom možnosti [Ulica] začnete zadávať názov ulice.

Krok
Zadajte názov ulice a potvrďte ho výberom možnosti [OK].

Krok
Výberom možnosti [Číslo] začnete zadávať číslo domu.

Krok
Okrem toho môžete zadať aj číslo domu a potvrdiť ho výberom možnosti [OK].

Krok
Adresa vašej destinácie je kompletná. Pokračovať môžete stlačením možnosti [Vypočítať trasu].

Krok
Touch® 2 s navigáciou Go vám v priebehu niekoľkých sekúnd ponúkne tri rozličné trasy. Vyberte požadované preferencie vašej trasy.

Krok
Touch® 2 s navigáciou Go vás pohodlne navedie až k destinácii.