Krok
Stlačte tlačidlo [MAP/NAV] na zariadení.

Krok
Ak chcete definovať polia „Domov“ alebo „Práca“, vyberte ich ako povinné. Prípadne si vytvorte novú obľúbenú položku na základe pokynov uvedených na nasledovných obrazovkách. Začnite dotykom možnosti [Pridať obľ. destináciu].

Krok
Vyberte možnosť [Zadajte adresu]. (Alebo môžete nastaviť vašu aktuálnu polohu či POI ako novú obľúbenú položku.)

Krok
Ak chcete definovať mesto vašej destinácie, stlačte možnosť [Mesto].

(Pre destinácie v Spojenom kráľovstve musíte definovať aj PSČ tak, že vyberiete možnosť [Kód] a budete pokračovať krokom č. 10.)

Krok
Zadajte mesto a potvrďte ho výberom možnosti [OK].

Krok
Výberom možnosti [Ulica] začnete zadávať ulicu a číslo.

Krok
Zadajte názov ulice a potvrďte ho výberom možnosti [OK].

Krok
Výberom možnosti [Číslo] začnete zadávať číslo domu.

Krok
Okrem toho môžete zadať aj číslo domu a potvrdiť ho výberom možnosti [OK].

Krok
Svoju obľúbenú adresu potvrdíte výberom možnosti [Uložiť ako obľub.].

Krok
Vyberte názov vašej obľúbenej adresy.

Krok
Potvrďte výberom možnosti [OK].

Krok
Vaša obľúbená adresa je teraz dostupná v ponuke navigácie.

Krok
Alebo si môžete za obľúbenú adresu zvoliť vašu poslednú destináciu. Stlačte možnosť [Posl.].

Krok
Stlačením tlačidla vpravo si vyberte destináciu, ktorú chcete zvoliť za vašu obľúbenú adresu.

Krok
Vyberte možnosť [Pridať k obľúbeným].

Krok
Zvoľte si názov vašej obľúbenej adresy, aby ste ju dokázali v ponuke navigácie rozoznať.

Krok
Potvrďte výberom možnosti [OK].