Krok
Kedykoľvek môžete prepínať medzi mapou na celú obrazovku a rozdelenou obrazovkou.

Krok
Dotykom dvojitej šípky prepnete medzi rozdelenou a celou obrazovkou.

Krok
Ak si chcete prispôsobiť rozdelenú obrazovku systému Toyota Touch® 2 s navigáciou Go, stlačením možnosti [SETUP] na zariadení prejdete na ponuku nastavení.

Krok
Dotykom možnosti [Mapa] prejdete na nastavenia mapy.

Krok
Vyberte možnosť [Rozdelené zobrazenie mapy].

Krok
Výberom možnosti [Mapa s info o médiách] zobrazíte rozdelenú obrazovku s médiami.

Krok
Stlačením tlačidla [MAP/NAV] na zariadení sa vrátite na zobrazenie mapy.

Krok
Ak chcete nastaviť rozdelenú obrazovku obsahujúcu informácie o aplikáciách, stlačením možnosti [SETUP] na zariadení prejdete na ponuku nastavení.

Krok
Dotykom možnosti [Mapa] prejdete na nastavenia mapy.

Krok
Vyberte možnosť [Rozdelené zobrazenie mapy].

Krok
Skontrolujte možnosť [Mapa s info o apl. a médiách].

Krok
Ak chcete zobraziť aplikácie, môžete vybrať požadovanú aplikáciu aj samostatne dotykom možnosti [Vybr. aplik. pre zobraz. na mape].

Krok
Ak chcete získať informácie o počasí v reálnom čase, vyberte zobrazenie aplikácií [Počasie] a stlačte tlačidlo [MAP/NAV] na zariadení pre návrat na zobrazenie mapy.

Krok
Ak chcete získať informácie o parkovaní v reálnom čase, stlačte malé tlačidlo v pravom hornom rohu displeja s počasím...

Krok
a vyberte zobrazenie aplikácií [Parkovanie].

Krok