Krok
Ak chcete pridať zastávku, stlačte ikonu vlajky.

Krok
Vyberte možnosť [Zadajte adresu].

Krok
Ak chcete definovať mesto vašej zastávky, stlačte možnosť [Mesto].

(Pre destinácie v Spojenom kráľovstve musíte definovať aj PSČ tak, že vyberiete možnosť [Kód] a budete pokračovať krokom č. 9.)

Krok
Vyberte mesto zadaním prvého písmena. V prípade, že budete chcieť výber spresniť, pridajte viacero písmen. Potvrďte výberom možnosti [OK].

Krok
Výberom možnosti [Ulica] začnete zadávať ulicu a číslo.

Krok
Zadajte názov ulice a potvrďte ho výberom možnosti [OK].

Krok
Výberom možnosti [Číslo] začnete zadávať číslo domu.

Krok
Okrem toho môžete zadať aj číslo domu a potvrdiť ho výberom možnosti [OK].

Krok
Adresa vašej zastávky je kompletná. Pokračovať môžete stlačením možnosti [Vypočítať trasu].

Krok
Výberom možnosti [Pridať] pridáte zadanú adresu ako zastávku.

Krok
V prípade potreby môžete jednoduchým potiahnutím zmeniť postupnosť vašej cesty. Ak chcete cestu potvrdiť, stlačte možnosť [Go].

Krok
Úspešne ste pridali zastávku. Touch® 2 s navigáciou Go vám v priebehu niekoľkých sekúnd ponúkne najrýchlejšiu trasu. Môžete pridať aj ďalšie zastávky (max. 9), ktorých poradie môžete meniť jednoduchým potiahnutím.