Krok
Tento scenár vysvetľuje princíp pripojenej služby, takže sa najskôr uistite, že je váš telefón spárovaný na získavanie údajov (pozri tému č. 1). Ak chcete používať dopravné informácie Tom-Tom, stlačením tlačidla [SETUP] na zariadení prejdete na ponuku nastavení.

Krok
Dotykom možnosti [Doprava] sa dostanete do dopravnej ponuky.

Krok
Vyberte možnosť [Doprava cez internet]

Krok
a potom sa dotknite ikony nastavení vpravo.

Krok
Uistite sa, že [Obnoviť nastavenie] ukazuje možnosť [Pravidelná obnova]. Dopravné informácie TomTom sú teraz aktivované.

Krok
Stlačením tlačidla [MAP/NAV] na zariadení sa vrátite na zobrazenie mapy. Naľavo od neho nájdete informácie o nadchádzajúcej dopravnej nehode na vašej trase (dĺžka a zdržanie). Dotykom panela získate ďalšie podrobnosti o relevantných dopravných nehodách.

Krok
Výberom každej dopravnej nehody zobrazíte podrobnejšie informácie.

Krok
Prípadne môžete dotykom možnosti [Obchádz.] nájsť novú trasu a vyhnúť sa konkrétnej dopravnej zápche. Systém vám okamžite ponúkne alternatívnu trasu.