Nájsť moje vozidlo

 • Prostredníctvom aplikácie MyT (alebo portálu Moja Toyota) si môžete skontrolovať poslednú zaznamenanú polohu svojho vozidla Toyota. V závislosti od modelu sa poloha vozidla vyhľadá na základe posledného zaznamenaného geolokačného dátového bodu prijatého z vášho vozidla v čase, keď ste naposledy vypli zapaľovanie alebo jeho aktuálnu lokalizáciu.
 • Polohu svojej zaparkovanej Toyoty môžete zobraziť na mape spolu s adresou danej polohy (ak je k dispozícii). Prostredníctvom aplikácie MyT alebo iných aplikácií (napríklad Mapy Apple, Mapy Google atď.) si môžete nastaviť navigáciu, ktorá vás nasmeruje k vozidlu (zobrazenie trasy, vzdialenosti a času chôdze k vozidlu).
 • Ak je vaše vozidlo Toyota vybavené zariadením, ktoré umožňuje prístup na internet a používanie tejto služby, sa poloha vášho vozidla opakovane prenáša počas jazdy, vďaka čomu môžete jeho aktuálnu polohu zdieľať s ostatnými. Nastavením zdieľania aktuálnej polohy si môžete vybrať kontaktné osoby, s ktorými chcete zdieľať svoju polohu, a na ako dlho. Na povolenie tejto funkcie môžete použiť svoj identifikátor na sociálnych sieťach.

Odoslať do vozidla

 • Ak je vaše vozidlo Toyota vybavené pripojenou palubnou navigačnou jednotkou, môžete si v aplikácii MyT navrhnúť cestu podľa vlastných predstáv a následne ju odoslať do vozidla. Môžete si nastaviť plánovaný čas začiatku cesty alebo čas príchodu do cieľa. Funkcia výpočtu trasy uvedie predpoveď pravdepodobnej dopravnej situácie v danom čase, a podľa toho určí čas cesty. Trasy, ktoré ste odoslali, si môžete prezerať, upravovať a opätovne odosielať do vozidla. Prípadne môžete pridať aj miesta na trase, ktoré vás zaujali. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke palubnej navigačnej jednotky sú k dispozícii v používateľskej príručke vášho vozidla Toyota alebo na portáli Moja Toyota.

Od vozidla k dverám

 • Ak je vaše vozidlo Toyota vybavené pripojenou palubnou navigačnou jednotkou, aplikácia MyT navrhne, že vás bude po opustení vozidla sprevádzať do cieľa cesty, ktorý ste nastavili v palubnej navigácii. Táto služba vychádza z rozdielu medzi polohou cieľa vašej cesty a polohou vášho zaparkovaného vozidla Toyota. Inými slovami, ak sa vám nepodarilo zaparkovať svoju Toyotu blízko cieľa cesty, ktorý ste si nastavili v navigácii, môžete do konečného cieľa pokračovať (napríklad peši) pomocou navádzania v aplikácii MyT. Prípadne môžete navigáciu obnoviť aj z iných mobilných aplikácií. Polohu konečného cieľa cesty a polohu vašej (zaparkovanej) Toyoty spracujeme. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke palubnej navigačnej jednotky sú k dispozícii v používateľskej príručke vášho vozidla Toyota alebo na portáli Moja Toyota.

Dáta o jazde

 • Prostredníctvom aplikácie MyT (alebo portálu Moja Toyota) môžete sledovať záznamy o svojom štýle jazdy/správaní za volantom, ktoré sú založené na geolokačných údajoch, informáciách z gyroskopických senzorov a snímačov gravitačného zrýchlenia, počtu najazdených kilometrov a údajov o spotrebe paliva. Tieto záznamy budú k dispozícii za každú jazdu. Každú konkrétnu jazdu si môžete označiť ako „súkromnú“ alebo „pracovnú“ a vytvoriť z nej správu, v ktorej uvidíte udalosti, ako napríklad prudké zabrzdenie či prudké zrýchlenie, spolu s polohou a časom, kedy k udalosti došlo.

Údržba a servis

 • Na základe údajov o počte najazdených kilometrov vášho vozidla Toyota vás upozorníme na blížiaci sa čas údržby alebo servisnej prehliadky. Rozvrh týchto upozornení má na starosti krajina, v ktorej ste si aktivovali služby, a môžu sa líšiť z hľadiska dostupnosti a/alebo presnosti. Po prijatí takéhoto upozornenia si môžete dohodnúť návštevu autorizovaného predajcu podľa vlastného výberu. Odporúčame vám, aby ste si vopred určili preferovaného autorizovaného predajcu v aplikácii MyT. Objednanie na servisnú prehliadku je možné telefonicky. Aplikácia vás upozorní automaticky na blížiacu sa servisnú prehliadku pri dosiahnutí 15 000 najazdených km. Iné automatické upozornenia si môžete nastaviť v aplikácii MyT v časti Pripomienky.

Pripomienky

 • Objednanie na servisnú prehliadku je možné telefonicky. Aplikácia vás upozorní automaticky na blížiacu sa servisnú prehliadku pri dosiahnutí 15 000 najazdených km. Iné automatické upozornenia si môžete nastaviť v aplikácii MyT v časti Pripomienky.

Asistenčná služba (kontakty)

 • V prípade kolízie sú pre vás k dispozícii všetky potrebné kontakty priamo v aplikácii MyT vrátane kontaktov asistenčnej služby.
 • Za určitých okolností bude aktivovaná funkcia povinného tiesňového volania: Upozorňujeme, že v prípade nárazu, pri ktorom sa rozvinie airbag, vaše vozidlo Toyota automaticky upozorní záchrannú službu v krajine, kde sa práve nachádza. Toto upravuje Nariadenie EÚ o systéme tiesňového volania „eCall“ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/758 z 29. apríla 2015), prípadne jeho miestny ekvivalent mimo Európskej únie, ak taký existuje.

Výstražné kontrolky

 • V závislosti od typu pripojeného zariadenia vozidla, ktorým je vybavená vaša Toyota, vás môže aplikácia MyT upozorniť na určité výstražné kontrolky zobrazené vo vašom vozidle.

Palivo

 • V závislosti od typu pripojeného zariadenia vozidla, ktorým je vybavená vaša Toyota, bude aplikácia MyT zobrazovať hladinu paliva dostupného v nádrži vášho vozidla. Hladina zostávajúceho paliva je vyjadrená v percentách z celkového objemu. Zobrazená hladina paliva je založená na posledných údajoch zo snímača palivomera získaných z vášho vozidla Toyota vo chvíli, keď ste naposledy vypli zapaľovanie. V dôsledku toho môže nastať nesúlad medzi hladinou paliva uvedenou v aplikácii MyT a hladinou paliva zobrazenou na prístrojovom paneli vo vašom vozidle. Vyskytnúť sa môže aj okrajový nesúlad v závislosti od prostredia, v ktorom je vaša Toyota zaparkovaná (napríklad vonkajšia teplota, sklon vozovky ap.). Vždy by ste sa mali riadiť údajmi na palivomeri na prístrojovej doske svojho vozidla. Spoločnosť Toyota nenesie zodpovednosť za neúplné alebo nepresné informácie uvedené v aplikácii MyT.

Hybrid coaching – koučing hybridnej jazdy

 • Táto služba vám prostredníctvom aplikácie MyT umožní sledovať záznamy o svojej hybridnej jazde na základe hlavných hybridných ukazovateľov (čas EV a skóre hybridnej jazdy).
 • Záznamy budú k dispozícii po každej jazde. Každá jazda je mapovaná so zvýraznením vašej elektrickej jazdy a pohonu, ako aj udalostí týkajúcich sa vášho štýlu jazdy (zrýchlenie, brzdenie, konštantná rýchlosť), ktoré súvisia s kontextovým koučingom. Cieľom je pomôcť vám na základe týchto poznatkov znížiť spotrebu paliva. Okrem toho máte prístup k súhrnným údajom a môžete ľahko sledovať výkon svojho hybridného pohonu v priebehu času.
 • Funkcia Hybrid Coaching je dostupná len pre vybrané hybridné modely značky Toyota.

Diaľkové ovládanie

 • V závislosti od pripojeného zariadenia, ktorým je vybavená vaša Toyota, aplikácia MyT zobrazuje úroveň nabitia akumulátora a zostávajúci dojazd vášho plug-in hybridného alebo elektrického vozidla. Zostávajúci dojazd je uvedený v kilometroch (km), no môže sa líšiť od dojazdu zobrazenom vo vozidle. Vždy by ste sa mali riadiť údajmi na prístrojovom paneli svojho vozidla. Spoločnosť Toyota nenesie zodpovednosť za neúplné alebo nepresné informácie uvedené v aplikácii MyT. Táto služba vám tiež umožňuje diaľkové plánovanie nabíjania vozidla.
 • Okrem toho si môžete na diaľku vopred predhriať alebo predchladiť kabínu svojho plug-in hybridného alebo elektrického vozidla na požadovanú teplotu a spustiť odmrazovanie predného a zadného okna. Táto funkcia vám umožňuje aj diaľkové nastavenie jedného alebo viacerých plánov predhrievania či predchladenia vozidla (Tieto funkcie sú momentálne dostupné pre model RAV4 Plug-in Hybrid).