1. Spoločnosť
  2. Novinky
  3. 2020
  4. Toyota predstavuje nove logo znacky

TOYOTA

NOVÝ DIZAJN ZNAČKY TOYOTA

Toyota Motor Europe predstavuje nové logo a nový dizajnový jazyk značky. Nový vizuálny dizajn dáva zákazníkom prístup do digitálnej éry, kde je mobilita na prvom mieste. Plošné zavádzanie v Európe sa spustí tento týždeň uvedením nového modelu Yaris.

Toyota predstavuje v Európe nový dizajn svojej značky s prepracovanou verziou loga a typografie. To signalizuje vstup spoločnosti Toyota do novej éry, keď sa z výrobcu automobilov stáva spoločnosť na poli mobility. Nový dizajnový jazyk sa vyznačuje dokonalou plynulosťou vo všetkých aspektoch po digitálnej aj fyzickej stránke a vznikol v súvislosti s doposiaľ najrozmanitejšou základňou zákazníkov, ktorí k značke prichádzajú kvôli rastúcej ponuke produktov a služieb v oblasti mobility.

Hlavnou témou novej vizuálnej identity je zjednodušenie, vychádzajúce zo štyroch kľúčových princípov: vizionárske myslenie, pripravenosť na technológie, prémiovejší pocit a mimoriadna konzistentnosť medzi všetkými podriadenými značkami.

Nové logo značky Toyota používa emblém s jednoduchým 2D dizajnom bez slovnej ochrannej známky Toyota, keďže samotný emblém je v Európe veľmi dobre známy. Z dizajnu vyžaruje jednoduchosť, transparentnosť a modernosť. Je dokonale prispôsobený pre digitálny priestor, ale rovnako efektívny aj vo fyzickej podobe. Nové logo sa bude uplatňovať vo všetkých komunikačných kanáloch, pričom na vozidlách sa bude naďalej používať súčasné logo. Aktuálne nápisy u predajcov sa zachovajú a budú prehodnotené v kontexte stratégie siete Toyota 2025.

Nová vizuálna identita prináša novú na mieru vytvorenú typografiu, Toyota Type, ktorá je vhodná pre online aj offline prostredie a podporuje otvorené a pútavé vzťahy so zákazníkmi. V kontexte rozširovania online predaja spoločnosti v Európe to predstavuje krok vpred z hľadiska digitálnej pripravenosti.

Nový logotyp zároveň prináša viac prehľadnosti a jednotnosti v rôznych oblastiach podnikania spoločnosti Toyota vrátane zmien v názvoch – v súvislosti s rozširovaním podnikania a rastom pripojených služieb a nových produktov mobility sa Toyota Insurance Management (Riadenie poistenia Toyota) teraz premenúva na Toyota Insurance Services* (Poisťovacie služby Toyota). V oblasti jazdených vozidiel sa Toyota Plus teraz mení na Toyota Approved Used (Jazdené vozidlá Toyota).

„Pri vývoji vizuálu novej značky sme sa zameriavali na ideu ,zajtrajška‘. Chceli sme zákazníkom poskytnúť ešte lepšie možnosti pripojenia, aby dokázali držať krok s rýchlym rozširovaním spoločnosti Toyota v oblasti elektrifikácie vozidiel, služieb mobility a online predaja. Zmenilo sa zameranie dizajnu, s cieľom lepšie osloviť zákazníkov v najrôznejších oblastiach, čo môžu prvýkrát zažiť pri uvedení nového modelu Yaris Hybrid, úplne novej 4. generácie nášho inovatívneho mestského auta.“ Didier Gambart, viceprezident pre predaj, marketing a zákaznícke skúsenosti, TME