1. Majitelia
  2. Údržba
  3. Service promise

Servis Toyota

Maximálna spokojnosť zákazníka – hlavný cieľ značky Toyota v oblasti popredajných služieb

Predajom nového vozidla Toyota naša starostlivosť o zákazníkov nekončí. Neustále dbáme na to, aby naše servisné služby boli komplexné, kvalitné a efektívne. V roku 2005 získala Toyota opäť prvé miesto v celoeurópskom hodnotení spokojnosti zákazníkov s popredajnými službami pred ostatnými konkurenčnými značkami. Tento výsledok je pre nás obrovskou motiváciou pri neustálom zvyšovaní poskytovanej úrovne služieb pre zákazníkov vozidiel Toyota.

Preto sme v roku 2001 vytvorili program Toyota Service Marketing, ktorý autorizovaným partnerom Toyota stanovuje všetky postupy a činnosti v oblasti popredajných služieb. Hlavným cieľom programu TSM je neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a kvality poskytovaných služieb. Tento program je rozdelený na tri základné oblasti – Procesy so zákazníkom, Interné procesy autorizovaného servisu a Povinné zariadenie a vybavenie servisu. Sme si vedomí, že iba ponuka kvalitných služieb môže viesť k spokojnosti zákazníkov.

A aké služby Vám poskytne autorizovaný servis Toyota?

Naše služby prevyšujú všetky vaše predstavy


Služby Toyota Service začínajú tým, že vám dovolia zvoliť taký čas pre údržbu a servisovanie vášho vozidla, ktorý vám vyhovuje. Objednanie na servis pre pravidelnú prehliadku či bežnú opravu je obvykle možné do troch pracovných dní. Každý servis sleduje kapacitu dielne a robí všetko pre to, aby vám boli ponúknuté minimálne dva termíny, z ktorých si budete môcť vybrať ten, ktorý vám vyhovuje.

Aby bolo možné bližšie špecifikovať prípadné ďalšie opravy už pri prvej predbežnej prehliadke vášho vozidla, je väčšina autorizovaných partnerov vybavená tzv. priamym príjmom, ktorý slúži na fyzické prevzatie vášho vozidla v oddelenom priestore vybavenom zdvihákom.


Tu vyškolený preberací technik vykoná zdarma v priebehu niekoľkých minút vizuálnu bezpečnostnú prehliadku vášho vozidla vrátane karosérie, tlmičov, tesnosti jednotlivých celkov vozidla až po brzdovú sústavu, všetko vo vašej prítomnosti. Na mieste s vami prediskutuje a vysvetlí potrebu prípadnej opravy, alebo odporučí opravu či údržbu, ktorá môže byť potrebná v budúcnosti. Nebudú vám vnucované žiadne nepotrebné opravy a vy sa samostatne rozhodnete o rozsahu a dobe opravy.

Na každé prevzatie vozidla je vám vystavený objednávkový list s predbežnou cenou, ktorého zloženie vám preberací technik podrobne vysvetlí. Až po vašom odsúhlasení predbežnej ceny je objednávkový list uzatvorený. Konečná cena nesmie byť bez vášho súhlasu zvýšená o viac ako 10 %.

Transparentnosť cien


Veľmi dôležitým momentom procesu komunikácie so zákazníkom je tiež informácia o nákladoch spojených so záručnou prehliadkou vozidla. Pre každý model vozidla Toyota je vytvorený Cenník pravidelných prehliadok, tzv. Menu Pricing, kde je prehľadne uvedená cena a obsah každej pravidelnej prehliadky až do 90 000 km.

Tento cenník je umiestnený v každom autorizovanom servise Toyota na dostupnom mieste pre zákazníkov, kde si sami môžete zistiť náklady na ďalšie prehliadky, prípadne náklady na vlastníctvo iného modelu, ktorý máte v pláne si zaobstarať. Predbežná cena pravidelnej prehliadky vždy musí zodpovedať tejto cene. Každé zvýšenie tejto ceny musí byť jasne vysvetlené preberacím technikom a vami odsúhlasené.

Vykonávanie predpísaných prehliadok vašej Toyoty v určených intervaloch v autorizovaných opravovniach spoločnosti Toyota zaistí, že je vozidlu poskytnutá starostlivosť v súlade s veľmi presnými servisnými požiadavkami výrobcu vozidiel Toyota. Navyše riadne vyplnená servisná knižka potvrdzujúca pravidelné servisovanie u autorizovaného partnera Toyota zvyšuje predajnú hodnotu vášho vozidla a garantuje vám lepšiu výkupnú cenu pri ponúknutí vozidla ako protihodnotu za novú Toyotu.

Zaistenie mobility


Počas čakania na opravu vám bude ponúknuté občerstvenie a denná tlač. Väčšina našich autorizovaných servisov má čakaciu zónu pre zákazníkov vybavenú internetom, aby čakanie na opravu bolo pre vás maximálne pohodlné. Pre vaše deti je naviac k dispozícii detský kútik. Ak oprava vášho vozidla nie je na počkanie, každý servis vám ponúkne prenájom náhradného vozidla alebo alternatívne riešenie odvozu zo servisu, napr. odvoz do zamestnania alebo domov a spätné vyzdvihnutie po ukončení prehliadky alebo opravy. Počas celej opravy – od prevzatia vozidla preberacím technikom až po jeho odovzdanie po oprave je vaše vozidlo chránené ochrannými poťahmi sedadiel.

Vyškolený personál a prístup k zákazníkom


Ak ide o servisné služby pre vašu Toyotu a jej údržbu v pôvodnej kondícii, naši školení mechanici Toyoty sú pre ňu tí najlepší. Naše autorizované servisy zamestnávajú iba plne kvalifikovaných mechanikov a technikov, ktorí sú priebežne školení v súlade s vývojom nových technológií v národnom školiacom stredisku Toyota Motor Czech. Ich znalosti a úroveň zručností vám garantuje poskytnutie vysoko profesionálnych služieb.

Všetci autorizovaní predajcovia a servisy Toyoty na Slovensku sa riadia prísnymi pravidlami Zákazníckej charty, ktorá je viditeľne vystavená v ich priestoroch príjmu. Tá ich zaväzuje poskytovať zákazníkovi tú najlepšiu starostlivosť vo všetkých oblastiach ich činnosti.

Skrátka, autorizovaný servis vozidiel Toyota pozná najlepšie vaše požiadavky, je vybavený pre starostlivosť o vašu Toyotu, čo sa týka údržby a opravy, pretože je vybavený špeciálnym náradím a vybavením konštruovaným pre vozidlá Toyota, má tých najlepšie vyškolených mechanikov a používa Originálne diely Toyota. U autorizovaných partnerov Toyota nájdete tiež bohatú ponuku Originálneho príslušenstva Toyota , ktoré dodá vášmu vozidlu viac osobitosti, praktickosti a štýlu.

Rozsiahla sieť autorizovaných partnerov spoločnosti Toyota tiež zaisťuje, že môžete cestovať aj do zahraničia s dôverou – len v Európe existuje viac než 2900 predajcov a servisov spoločnosti Toyota, ktorých snahou je pomôcť vám v prípade, že budete ich služby potrebovať.