1. Objavte Toyotu
  2. Toyota T-Mate
  3. Adaptívny tempomat (ACC)
Späť na hlavnú stránku
ACC

Adaptívny tempomat (ACC)

Plynulá jazda aj pri nižších rýchlostiach

Adaptive Cruise Control

Systém využíva radar a kameru na udržiavanie stanovenej vzdialenosti od vozidla vpredu. Pri verzii s pokrytím plného rozsahu rýchlostí vám tiež umožňuje automaticky prispôsobovať vašu rýchlosť rýchlosti vozidla idúceho pred vami, pričom automaticky zastavuje a rozbieha vaše vozidlo pri jazde v dopravnej zápche.

Funkcie
1. Udržiavanie konštantnej rýchlosti
2. Prispôsobovanie vašej rýchlosti podľa rýchlosti vozidla idúceho pred vami
3. Automatické zastavovanie a pokračovanie v jazde v dopravných zápchach

Rozsahy rýchlostí >

ACC Rozsah rýchlostí
ACC 40-180 km/h
ACC s plným rozsahom rýchlostí 0-180 km/h