Záruka a asistenčné služby

Toyota - Podmienky trvania záruky

Podmienky trvania záruky

 
Spoločnosť Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO : 31585973, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel : Sro, Vložka číslo : 25719/B zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 25719/B, (ďalej aj ako „Spoločnosť“), si touto cestou dovoľuje váženým zákazníkom oznámiť, že záruka poskytovaná Spoločnosťou na vozidlá Spoločnosti sa v rámci trvania záručnej doby vzťahuje na všetky vozidlá Spoločnosti bez ohľadu na to, či počas jej platnosti bola na príslušnom vozidle vykonaná oprava alebo údržba, resp. vykonaný servis (vrátane pravidelnej predpísanej servisnej údržby) autorizovaným servisom Spoločnosti alebo iným než autorizovaným servisom Spoločnosti, ktorý dodrží (dodržal) postup v súlade s predpismi výrobcu. Táto informácia je poskytnutá v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.