Ocenenia pre Toyotu

Opakované uznania kvality

Prednosti Toyoty pramenia z vysokej kvality a spoľahlivosti jej produktov, zo skvelých zákazníckych služieb a z intenzívneho zamerania sa na vývoj nových technológií. Pozrite sa, čím ďalším dokážeme získať náskok pred konkurenciou.